- สอบ TMC 5th แล้วได้อะไร?

 
                              

                        

กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิกอ่านรายละเอียด

    
ภาคกลาง  
ภาคใต้
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
  
          
 
 


  สหภาพ IMCประจำประเทศไทยและ คณะวิทยาศาสตร์
์       และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าำไทยร่วมพิธีลงนาม
       ความร่วมมือทางวิชาการ ในการให้การสนับสนุนการแข่งขัน
       คณิตศาสตร์ประเทศไทย พร้อมให้โควต้าสำหรับนักเรียน
       ที่ได้รางวัลเหรียญทอง   และเหรียญเงิน    จากการแข่งขัน
       คณิตศาสตร์ประเทศไทยเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
       และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน....อ่านรายละเอียด
 


           ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3,4,5,6
           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1,2,3
           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4,5